Våre datterselskaper i miljødivisjonen

I vår miljødivisjon inngår våre datterselskaper Fibertech, Gunnar Knutsen, NRC Gravco og Norsk Saneringsservice.
De besitter den beste fagkompetanse innen sine markeder, og kompletterer våre anlegg- og banedivisjoner med sine tjenester.

Våre datterselskaper kort fortalt

Fibertech AS

Vi har lang erfaring innenfor vårt yrke og er spesialister på blåsing/fløting av fiberkabel. Vår rekord på blåsing av kabel er 3600m og fløting av kabel er vår rekord på 8200m. Vi tar lange strekk om gangen og utfører jobben raskt og effektivt. Fibertech driver i hovedsak med utbygging av fiberoptiske nettverk. Vi kan tilby alt fra planlegging til ferdig utbygde fibernett.

Gunnar Knutsen AS

Gunnar Knutsen AS utfører alle typer massetransport. Vi transporterer og henter masser fra store og små byggeprosjekter. Det kan variere fra en garasjetomt til store næringsbygg med flere titalls tusen m3, som skal transporteres vekk og deponeres på fyllplasser. Vi har satt oss som målsetting at ”intet oppdrag er for lite og intet oppdrag er for stort”. Vi står også for opplastning av massene, når våre oppdragsgivere har ønsket det.

NRC Gravco AS

NRC Gravco er eksperter på høytrykksspyling av rør og avløp. Uansett årsak er vi raskt på plassen, løser problemet og begrenser skadeomfanget. Spylemetoden er skånsom, også ved akuttspyling. Det blir ikke brukt kjemikalier, kun vann som er temperert etter behov og riktig trykk. Man kan også være føre var og få utført rengjøring/rensing/vedlikehold av avløpsrør.

Norsk Saneringsservice AS

Norsk Saneringsservice river, sanerer, mudrer, rydder og sorterer alt - det være bruer, tuneller eller bygg for å nevne noe. Vi utfører oppdrag med høy kvalitet og presisjon -over hele landet. Vi driver prosjektene effektivt, og strekker oss alltid det lille ekstra for å løse oppgavene. Vi er stolte av jobben vi gjør, og er ikke fornøyd før kunden er det.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.