Vi søker de beste miljøvennlige løsningene i våre prosjekter

Unik kompetanse innenfor mange fagfelt

Gunnar Knutsen AS

Vi utfører alle typer massetransport. Vi transporterer og henter masser fra både store og små byggeprosjekter. Det kan variere fra flere hundre tusen tonn m3 til mindre oppdrag i nabolaget. Vi har satt oss som målsetting at 'intet oppdrag er for lite og intet oppdrag er for stort'. Vi laster opp, transportere og deponerer masser. 

NRC Gravco AS

Vi er eksperter på høytrykksspyling av rør og avløp. Uansett årsak er vi raskt på lokasjonen, løser problemet og begrenser skadeomfanget. Spylemetoden vi benytter, er skånsom. Vi benytter ikke kjemikalier, kun vann som er temperert etter behov og med riktig trykk. I tillegg tilbyr vi rengjøring og vedlikehold av avløpsrør.

Norsk Saneringsservice AS

Vi river, sanerer, mudrer, rydder og sorterer i hele Norge. Det kan være være broer, tunneler eller bygg. Prosjektene utføres med høy kvalitet og presisjon, og strekker oss alltid litt ekstra for å løse oppgavene vi får på en god måte. 

Fibertech AS

Vi er spesialister på blåsing/fløting av fiberkabler. Vår rekord på blåsing av kabel er 3600m og hele 8200m på fløting av kabel. Vi tar lange strekninger om gangen og utfører jobben raskt og effektivt. Vi kan tilby alt fra planlegging til ferdig utbygde fibernett og har de fleste oppdragene innen utbygging av fiberoptiske nettverk.

Ledige stillinger

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.