Bane

NRC Group er en totalleverandør av alle typer tjenester knyttet til banerelatert infrastruktur, og besitter spesialistkompetanse innen oppgradering og fornyelse av spor for både tog, t-bane og trikk. Vi utfører jernbanetekniske fag over hele Norge, og våre høyt kvalifiserte fagarbeidere besitter de nødvendige godkjenninger og sertifiseringer på tekniske, sikkerhetsmessige, miljømessige og helsemessige områder.

Vi eier en moderne maskin- og utstyrspark tilgjengelig for å ta større totalprosjekter innen sporbygging i hele Norden.
Vi vil være med å bygge et bærekraftig Norge for kommende generasjoner.

Ja, dette fikser vi!

  • Prosjektering
  • Prosjektledelse
  • Spor
  • Grunn
  • Signal & tele, inkludert fiber
  • Fiber
  • Elektro
  • Sikkerhet
  • Miljø

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.