Fordi fremtiden er viktig

Vi leverer ikke bare bærekraftige tjenester, vi har også fokus på å jobbe på en mer bærekraftig måte. Gjennom oppgraderinger og rehabiliteringer, søker vi alltid etter sikre, effektive og grønnere måter å utføre arbeidet vårt på.

Vi har en spennende hverdag

Tjenesteområder

Anlegg

Vår anleggsdivisjon utfører alt fra sammensatte, komplekse anleggsprosjekter med mange fag involvert, til mer spesialiserte prosjekter. Vi utfører betongkonstruksjoner, montering av bærende stål- eller betongkonstruksjoner, vei- og grunnarbeider, vannforsynings- og avløpsanlegg og landskapsutforming.

Prosjekter

Bane

Vi er en totalleverandør av banerelatert infrastruktur, og har spesialistkompetanse innen nybygging, oppgradering og fornyelse av alt som skal gå på skinner. Vi utfører tjenester innen prosjektering, prosjektledelse, spor, grunn, signal, tele og elektro.

Prosjekter

Miljø

Vår miljødivisjon skal sikre at vi som entreprenør finner de beste miljøvennlige løsningene i våre prosjekter. Vi utfører tjenester innen miljøkartlegging, rivning, sanering, masse- og avfallstransport, vann- og avløp, drenering, og miljøberedskap.

Les mer om selskapene i vår miljødivisjon
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.