Ledende totalentreprenør av samferdselsrelatert infrastruktur

NRC Group tar oppgaven med å bygge for fremtiden veldig alvorlig.
Enten det er oppgradering/rehabiliteringsprosjekter eller nybygg skal vi alltid sørge for å jobbe sikkert og miljøvennelig - samtidig som vi skal drive lønnsomt.
Vårt verdigrunnlag er basert på at vi ivaretar kunden;
tar ansvar for et godt resultat og at vi leverer i henhold til avtale.
Vi er lydhøre og finner løsninger, og fleksible med evnen til å snu oss raskt hvis nødvendig. 
Det tror vi at våre kunder setter pris på.

Vi har en spennende hverdag

Se litt av det vi driver med

Anlegg

Vår anleggsdivisjon utfører alt fra sammensatte, komplekse anleggsprosjekter med mange fag, til mer spesialiserte prosjekter. Vår fagekspertise er unik, og ingen utfordring er for stor. Typiske tjenester er plasstøpte betongkonstruksjoner, montering av bærende stål- eller betongkonstruksjoner, vei- og grunnarbeider, vannforsynings- og avløpsanlegg og landskapsutforming.

Prosjekter

Bane

Vi er en totalleverandør av banerelatert infrastruktur, og har spesialistkompetanse innen nybygging, oppgradering og fornyelse av alt som skal gå på skinner. Vi utfører tjenester innen følgende fagdisipliner: prosjektering, prosjektledelse, spor, grunn, signal, tele og fiber, elektro.

Prosjekter

Miljø

Entreprenørbransjen og infrastrukturutbygging er forbundet med et stort klima- og miljøansvar. Vår miljødivisjon skal sikre at vi som entreprenør finner de beste miljøløsningene i våre prosjekter. Vi utfører tjenester innen miljøkartlegging, rivning, sanering, masse- og avfallstransport, vann- og avløp, drenering, og miljøberedskap.

Les mer om selskapene i vår miljødivisjon
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.