Sandvika Fjordpark

Lekker betongkunst

Prosjektet omfatter prosjektering og utførelse av riving av eksisterende lastekai på Kadettangen, og etablering av nytt kaianlegg.

Prosjektet er utført som et BIM prosjekt.

Følgende hovedelementer skal prosjekteres og leveres:

 • Ny kai. Miljøsanering og rivingav eksisterende kai. Nødvendige grunnarbeider, etablering av komplett lastekai. Gjestebrygge i tre, fortøyningspollere, fendring og øvrig kaiutstyr. Reetablering av båtslipp og murbrygge på nordsiden.
 • Prosjektering og bygging av komplett badebrygge med amfi (ny støttemur i sjø, betongplate på mark).
 • Prosjektert og bygget en komplett betongbrygge for stupetårn med stupebrett i betong på 3 meter. (pelefundamentert).
 • Prosjektering, levering og montering av stupetårn i stål med 5 og 10 meter
 • Opparbeidelse av bakareal og tilbakefylling.

Alle arbeider ble utført i egenregi med unntak av fundamentering.

Prosjektet utføres som totalentreprise, NS 8407.

Informasjon om prosjektet

 • Oppstart: mars 2017
 • Overlevert: juni 2018
 • Sted: Sandvika Fjordpark
 • Kunde: Bærum kommune
 • Kontraktsum: 26,6 MNOK
 • Divisjon: Anlegg
 • Segment: Anlegg
Ferdigstilt 100%
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.