Saggrenda-Trollerudmoen

Utbygging av europavei i jomfruelig terreng

E134 Trollerudmoen – Saggrenda ligger i Kongsberg kommune. Prosjektet er en av tre parseller i hovedprosjektet E134 Damåsen – Saggrenda. Vegstrekningen er 4,7 km.

Hovedmengder:

 • Ca. 4,7 km ny tofelts vei i jomfruelig terreng
 • 850 m tunnel T14,5
 • 700.000 m³ masseflytting i dagen
 • 500.000 m³ sprengning i dagen
 • Ny Saggrenda bru, 310 m
 • Diverse bruer, underganger og støttemurer
 • 4 stk tekniske bygg
 • 20 000 m³ konstruksjonsbetong

Prosjektet utføres som hovedentreprise i arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad AS, Metrostav a.s og HAG Anlegg.

Informasjon om prosjektet

 • Oppstart: januar 2017
 • Overlevert: september 2019
 • Sted: Kongsberg
 • Kunde: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: 643 MNOK
 • Divisjon: Anlegg
 • Segment: Brygge/havn/kai
Ferdigstilt 100%
20000m³
konstruksjonsbetong
310m
Saggrenda bru
643
MNOK kontraktsverdi

Saggrenda-Trollerudmoen i vakkert høstlandskap

Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.