Utbygging av brygge ved Rådhuset

Lekker brygge i Oslo sentrum

Prosjektet omfattet opprusting av eksisterende fundamenter i sjø, nye betongdekker som en totalleveranse i samspill med BH, håndtering av forurenset grunn og utskifting av dekker.

Hovedmengder:

 • Riving av betongdekker/kai: 1800 m²
 • Wiresaging av brukar og dekker: 800 m²
 • Utsjakting for nye fundamenter: 15000 m²
 • Nytt betongdekke montert fra sjø: 800 m²
 • Nye brukar støpt fra båt og lekter. 100 m3
 • Undervannstøp som erosjonssikring: 360 m
 • Smågatestein i buemønster: 740 m²
 • Tredekke med glassfelt og klatrenett: 660 m²
 • Parkmessig utførelse
 • Nye pollerfundamenter m.m.

Prosjektet utføres som hovedentreprise, NS 8405.

Nytt betongdekke ble levert som totalentreprise i samspill med BH.

Informasjon om prosjektet

 • Oppstart: november 2016
 • Overlevert: november 2017
 • Sted: Oslo
 • Kunde: Oslo Havn KF
 • Kontraktsum: 30 MNOK
 • Divisjon: Anlegg
 • Segment: Brygge/havn/kai
1800m2
Revet betongdekke
800m2
Betongdekke montert fra sjø
30
MNOK kontraktsverdi
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.