Oppgradering av trikketrasé Theresesgate

Oppgradering av trikketrasé Theresesgate

Prosjektet omfatter rehabilitering av Sporveiens trikketrasé i Theresesgate i Oslo. Traseen som skal rehabiliteres har en lengde på 680 m av Theresesgate mellom Sporveisgata og Adamstuen. Oppdraget går i all hovedsak ut på økning av sporavstand, flytting av kantsteinslinjer samt utskifting av VA-kryssinger.

Oppdraget utførtes i hovedentreprise for Sporveien Oslo AS.

Informasjon om prosjektet

  • Oppstart: mars 2017
  • Overlevert: juli 2017
  • Sted: Oslo
  • Kunde: Sporveien Oslo AS
  • Kontraktsum: 17 MNOK
  • Divisjon: Bane
  • Segment: Trikk
Ferdigstilt 100%
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.