Museumsutstikkeren

Prestigeprosjekt i Oslos havnebasseng

Arbeidene omfattet bygge- og anleggsmessige arbeider i forbindelse med etablering av ny kai utenfor nye Munch-museet i Bjørvika, Oslo.

Spesielle utfordringer: hensyn til fiskevandring opp Akerselven, peling rundt Operatunnelen og med overvåkning av setninger, leveranser og arbeid sjøveien da anleggsområdet ligger i meget trafikkert område.

Hovedmengder:

 • Fjerning av eksisterende kai
 • Mudring til kote -2,5, ca. 950 m3
 • Fundamentering med 60 HP-peler til fjell (40-50 m) gjennom forborede foringsrør
 • Kaidekke, 850 m2 betong og 250 m2 tredekke
 • 40 m samvirkebru med brubjelker i syrefast duplex stål
 • Opparbeidelse av landskapsutforming

Prosjektet blir utført i generalentreprise NS 8405.

Informasjon om prosjektet

 • Oppstart: mai 2019
 • Overlevering: juni 2020
 • Sted: Oslo
 • Kunde: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
 • Kontraktsum: 65 MNOK
 • Divisjon: Anlegg
 • Segment: Brygge/havn/kai
Ferdigstilt 100%
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.