Gang- og sykkelbru på Ullevål

Tryggere ferdsel for våre myke traikanter

Prosjektet omfatter bygging av nye gang- og sykkelbruer i Ullevålskrysset, samt opparbeiding av ny Sognsvei mellom ringveien og T-banen. ÅDT på Rv 150 er ca. 49.000.

Følgende hovedmengder er omfattet i vårt oppdrag:

 • GS-bruer av stål med ramper 3.065 m2
 • EPS 1.200 m3
 • 1.860 m stålrørspeler, 200 m med stålkjernepeler
 • Stål overbygning/underbygning 598 tonn
 • Armering av peler 85 tonn
 • Utstøping av peler 407 m3
 • Betong i fundamenter 853 m3
 • Rekkverk i stål, håndlist m/led 876 m
 • Nye gang-/sykkelveier på bakken 580 m
 • Holdeplasser: 4 stk.
 • Opparbeidelse av ny Sogns vei 200 m
 • Ny rundkjøring
 • Omlegging av kabler og ledninger
 • Fjerning av oljefylte høyspentkabler 2.990 m
 • Fjerning av andre kabler 4.560 m
 • Fjerning av 58 trær og 270 m2 buskas

Informasjon om prosjektet

 • Oppstart: oktober 2017
 • Overlevert: mai 2019
 • Sted: Oslo
 • Kunde: Statens Vegvesen
 • Kontraktsum: 155 MNOK
 • Divisjon: Anlegg
 • Segment: Vei
Ferdigstilt 100%
Jobb hos oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.