Sørumsand stasjon er åpnet etter betydelige oppgraderinger

I dag har det vært offisiell åpning av Sørumsand stasjon etter et års byggeperiode. NRC Group i Norge har vært entreprenør på prosjektet, og kunne overlevere anlegget i henhold til tid og kvalitet til Bane NOR.

Arbeidet som har blitt gjennomført er forlengelse og oppgradering av plattformen ved spor en, ny plattform er bygget ved spor tre, og mellomplattformen ved spor to har blitt revet. Det har også blitt etablert en undergang for passasjerene under sporene med heis slik at tilgangen blir enkel for blant andre rullestolbrukere og barnevogner.

Høy kompleksitet og kort byggetid

- Sørumsand stasjon har vært et spennende og samtidig veldig utfordrende prosjekt. Prosjektets kompleksitet og korte byggetid var faktisk en årsak til at enkelte entreprenører trakk seg i anbudsfasen.
NRC Group i Norge mente vi skulle klare dette ved å bruke «hele verktøykassa», og prosjektet ble gjennomført som et arbeidsfellesskap mellom NRC Anlegg AS og NRC Bane AS. Og her står vi i dag med et godt gjennomført prosjekt og en meget fornøyd kunde, sier prosjektleder Tor Øyvind Andersen i NRC Bane AS.

Fornøyd oppdragsgiver og kommune

Det har vært god tone mellom entreprenør og byggherre gjennom hele byggetiden noe som har ført til at alle parter har lykkes i prosjektet.
- Vi har møtt noen utfordringer underveis, som gjorde at vi og byggherre i samråd omprosjekterte deler av kulverten slik at flere av konstruksjonene kunne bygges på samme tid. Siden vi her har jobbet på tvers av fagdisipliner, kunne vi faktisk bruke vår lange erfaring med kaibygging i prosjektet. Takkonstruksjonen i kulverten ble nemlig bygget som et kaidekke.
Dette sørget for at vi klarte faseomleggingen 3. juni og nå ruteomleggingen 15. desember, forteller Tor Øyvind.
- Vi har fått mye skryt av Bane NOR for å være en god samarbeidspartner som viser ståpåvilje for å komme i mål. Det er selvfølgelig stas for alle oss som har jobbet i prosjektet, avslutter Andersen.

-

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.