Ny HMS/KS Direktør i NRC Group Norge

Jøran Baann har tiltrådt stillingen som HMS/KS Direktør i NRC Group Norge, og skal med dette videreutvikle selskapets sterke fokus på et proaktivt HMS/KS arbeid.

Jøran Baann kommer sist fra stillingen som HMS&K-sjef i AF Offshore Decom, hvor han jobbet i 11 år.

«Jobber vi ikke sikkert jobber vi ikke i det hele tatt»

-Vi er veldig glade for å ha fått med Jøran på laget, og dermed styrket vår stab av HMS/KS ledere ytterligere, forteller Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

-HMS/KS er et fagfelt med vår høyeste prioritet, og dette skal gjennomsyre alt vi gjør i hele verdikjeden. Vi liker å si at jobber vi ikke sikkert jobber vi ikke i det hele tatt.
Vi har allerede oppnådd gode HMS/KS resultater, men det er fremdeles rom for forbedringer. HMS/KS arbeidet er ferskvare og må derfor kjennetegnes av regelmessig repetisjon, samtidig som vi må være nysgjerrige på å utvikle våre prosesser. Gjennom analytisk bruk av databasen på rapporterte hendelser og risikoanalyser skal vi styrke det proaktive HMS /KS arbeidet.  Vi er overbevist om at Jøran kommer til å bidra godt til dette, konkluderer Moe.

 

Jøran Baann deler Moe sitt syn på HMS/KS-faget, og er ivrig til å ta fatt på oppgavene.

 -Det å bli en del av et selskap hvis utspring var utvikling av bærekraftige transportløsninger passer meg ypperlig. Miljøhensyn og bærekraft er en stor del av HMS/KS-faget, og det å kunne være en aktiv pådriver for et mer bærekraftig samfunn kjenner jeg stolthet over, sier Baann.
-Viktigst av alt er at når vi jobber på våre prosjekter skal alle føle seg trygge og komme hele hjem.
Vi må sørge for en god HMS/KS-kultur, hvor vi hele tiden må være et skritt foran. Dette for å sørge for både helsen og sikkerheten for våre ansatte, beskyttelsen av ytre miljø så vel som å drive lønnsomme prosjekter for kundene våre, avslutter Jøran.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.