NRC Group tilknytter seg Grønnvaskingsplakaten

NRC Group har signert Grønnvaskingsplakaten, og forplikter seg dermed til å holde det de lover og sier utad hva bærekraft angår. Et høyt fokus på å jobbe aktivt med miljøproblematikk er grunnen til at selskapet signerer plakaten.

Bjørn Haugland, CEO i Skift – Næringslivets klimaledere.

Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet og lansert av Skift- Næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Den skal forhindre misledende ekstern rapportering av miljøhensyn.
(Bilde: Bjørn Haugland CEO i Skift – Næringslivets klimaledere.)

Bærekraft er opprinnelsen til NRC Group sin eksistens

-Vårt selskaps utspring er et direkte resultat av en gründertanke om miljøvennlige transportløsninger.
Vår kjernevirksomhet er å bygge bærekraftige infrastruktur, og dermed påvirke måten vi alle kommer til å leve og ferdes på i fremtiden, forteller Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

-Det å være en lærende organisasjon er for oss veldig viktig, og det skal gjennomsyre alt vi gjør. Vår deltagelse i Grønnvaskingsplakaten vil få oss til å sette ytterligere fokus, lære mer og jobbe aktivt for endring i vårt virke og bransje, konkluderer Moe.

Skift ønsker NRC Group velkommen i samarbeidet

– Det er flott at NRC Group, som en stor aktør på infrastruktur, melder seg på i kampen mot grønnvasking. Infrastrukturen vi omgir oss med er essensiell for at hjulene i samfunnet holdes i gang, samtidig er det snakk om prosjekter som skal vare i mange tiår i en tid der vi er nødt til å få klimagassutslippene og miljøpåvirkningen ned til et minimum.  NRC Group signaliserer med dette at de tar dette på største alvor, samtidig som de skal etterstrebe og kommunisere åpent og ærlig om deres reise mot et bærekraftig samfunn, der menneskelig aktivitet ikke går på bekostning av klima, natur og andre mennesker, sier Bjørn Haugland CEO i Skift – Næringslivets klimaledere.

Om Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet og lansert av Skift- Næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Plakaten definerer begrepet grønnvasking bredere enn til kun å handle om klima og miljø, og er laget for å kunne favne alle FN’s 17 bærekraftsmål. Grønnvasking er misledende markedsføring hvor en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Plakaten skal veilede for å unngå grønnvasking og heller bidra positivt til økt bærekraft.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.