NRC Group skal oppgradere Nittedal stasjon for Bane NOR

NRC Group har blitt tildelt kontrakten av Bane NOR for oppgradering av Nittedal stasjon. Kontrakten er en totalentreprise og har en verdi på 220 millioner NOK.

Oppdraget inkluderer både prosjektering og utførelse av alle arbeider.
Arbeidet starter i desember 2020, og er planlagt ferdigstilt august 2022.

Byggherre gleder seg til samarbeid og oppstart

-Ved utbyggingen av Nittedal stasjon vil vår tverrfaglige ekspertise, samt erfaring med lignende prosjekter, komme oss og byggherre til gode.
Vi takker for tillitten Bane NOR gir oss ved å tildele oss nok en betydelig kontrakt, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått inn en erfaren jernbaneentreprenør som nå også skal stå for prosjekteringen i form av en totalentreprise.
NRC Group har skissert et godt opplegg for samhandling med sine partnere, og også med oss i Bane NOR. Vi gleder oss til å ta del i et godt samarbeid, og klør etter å komme i gang med denne moderniseringen av Nittedal stasjon, sier Bane NOR sin prosjektleder for Nittedal stasjon, Tom-Erik Rørheim

Bruker hele verktøykassa og sikrer arbeidsplasser

Prosjektet omfatter et krysningsspor som skal forlenges fra dagens effektive kryssingslengde på 360 meter og til ny lengde på 640 meter. Kontaktledningsanlegget skal oppgraderes, med nye master og ledninger, og lavspennings- og teleanlegg som også skal utbedres i henhold til nytt anlegg.
Dagens overgangsbru skal rives og erstattes med en ny. Terrenget sør for stasjonen skal planeres og fylles ut, og det skal etableres parkeringsplasser - både på nord- og sørsiden av stasjonen.

En god del av dagens underbygning skal beholdes. Det skal legges nytt spor og nye sporveksler. Videre skal det bygges en støttemur mot Sørlivegen, og etableres ny drenering i henhold til nye planer.

-For oss, som alle andre, er koronapandemien fremdeles en utfordring. Det er derfor veldig gledelig at vi vinner betydelige kontrakter som sikrer sysselsettingen for flere ansatte i lang tid fremover. Vi fortsetter dugnaden, mens vi bygger morgendagens infrastruktur, avslutter Moe.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.