NRC Group skal bygge kaianlegg på Skien havneterminal

NRC Group sin anleggsdivisjon har blitt tildelt en kontrakt av Statnett SF for utbygging av kaianlegget på Skien havneterminal. Kontrakten er på 35 millioner NOK, og arbeidene starter i september. Prosjektet er planlagt ferdigstilt januar 2021.

Hans Olav Storkås, daglig leder NRC Group Norge

Statnett SF har bygget et nytt nasjonalt, temperert lager for reservetransformatorer på Statnett SF sin tomt på Voldsfjorden industriområde på Skien havn, og i forbindelse med det nye lagerbygget skal det bygges en ny kai for ilandføring av transformatorstasjoner fra skip. NRC Group sin anleggsdivisjon er valgt som hovedentreprenør og kontrakten er basert på NS 8405.

 

Stor satsning på kai og havneprosjekter

-Utbygging av kai og havn er segmenter vi satser på i NRC Group Norge, og vi takker Statrnett SF for tillitten de utviser ved tildelingen av denne kontrakten, sier Hans Olav Storkås, Daglig leder i NRC Norge AS

- Vi har de senere årene bygd opp en ganske så imponerende referanseportefølje av kai og havneanlegg, og vi har høyt fokus på å være i front innen denne nisjen. Vi er heldige å ha en rekke dyktige eksperter internt i vår organisasjon, og med deres lange erfaring og utstrakte kompetanse er jeg sikker på at vi skal levere anlegget i henhold til byggherres kvalitetskrav, avslutter Storkås.

 

Prosjektets omfang

Kaia skal bygges ut fra den nye lagerbygningen og har en bredde ut på ca. 30 meter og en lengde på ca. 30 meter.

Den skal fundamenteres til fjell ved utstøpte stålrørspeler.
Sjødybden ved kaifronten er ca. 6,4m ved normal vannstand. Den innerste delen av kaia, med bredde ca. 8 meter skal etableres på fylling. Det skal etableres to dykdalber ved skipets baug og akterende. Disse skal stå i sjø på stålkjernepeler. I tillegg skal det støpes to fundamenter på fjell utenfor kaia for fortøyningspullere.

Kaia bygges i betong med prefabrikkerte bjelker og halvfabrikat dekkeelementer for påstøp. Dette skal støpes sammen til en monolittisk konstruksjon.
Kaikonstruksjonen stabiliseres ved hjelp av en rørvegg som forankres med skrå strekkstag til fjell.

Det skal i tillegg etableres en skinnegang 15 meter ut fra lagerbygningen som skal benyttes til vaskeplass, og den en forlengelse av skinneganger inne i lagerbygningen.

Det skal også leveres kaiutrustning som blant annet fendere og pullere.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.