NRC Group vinner nok en kontrakt til Bane NOR

NRC Group sin banedivisjon har blitt tildelt nok en kontrakt av Bane NOR, denne gang for utbygging av nytt høyspennings forsyningsanlegg mellom Etterstad til Alna. Kontrakten er en utførelsesentreprise basert på NS 8405. Arbeidet starter i mai 2020 med en planlagt ferdigstillelse januar 2021.Kontraktens verdi er på 39 MNOK.


Lang erfaring med tilsvarende prosjekter.

-Vi takker nok engang Bane NOR for tillitten, og ser frem til å samarbeide om nok et løft for fremtidens bærekraftige infrastruktur. NRC Group sin Bane divisjon har egne fageksperter innen alle fagområder representert i prosjektet, og vi er sikre på at vi skal levere et prosjekt i henhold til kvalitet og tid – hvor HMS vil være av høyeste prioritet, sier Martin Inge Olsen, Divisjonsdirektør i NRC Bane.

Bygger for fremtidens økte effektbehov


Entreprisen omfatter bygging av nytt langsgående 22 kV høyspennings forsyningsanlegg fra Etterstad til Alnabru. Det nye høyspenningsanlegget skal forsyne strekningen fra Etterstad til Alna med nye nettstasjoner på Bryn, Brobekk og Alna. Dette for å imøtekomme økt effektbehov i tiden fremover.
Det skal i tillegg bygges føringsveier for nytt 22 kV langsgående forsyningsanlegg, samt lavspenningsanlegg og noe fibertransmisjon. Det skal hovedsakelig være kabelkanaler (1-løps kabelkanal og 2-løps kabelkanal) langs sporet mellom Etterstad og Alna. Kabelkanalene skal ligge omfylt med pukk, eller på pæler hvor kabelkanalene trenger ytterligere stabilitet.
Videre skal det etableres kabelkanaler av glassfiber på områder hvor det er trangt og utfordrende å etablere betongkanaler, som er typisk ved enkelte bruer. Ved behov for å føre kabler under spor vil det etableres rørkryss under sporene. På Bryn stasjon skal det legges rørgrøft for både høyspenning (22 kV), lavspenning og fibertransmisjon i plattform.
Tildelingen av kontrakten er gjenstand for en 10-dagers klagefrist. Endelig signering av kontrakten kan først skje etter utløpet av denne perioden

-

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.