De siste to ukene har NRC Group Norge arrangert «Seriøsitetsukene 2020» for å sette fokus på seriøsitetsarbeide og compliance internt i organisasjonen. Det ble en suksess, og starten på en årlig tradisjon.

I løpet av de siste to ukene har en rekke aktiviteter blitt gjennomført – både digitalt og ute på anleggsplassene.

Vil jobbe aktivt for en seriøs byggebransje
Det er en kjent sak at det på norske byggeplasser foregår ulovlig virksomhet, hvor useriøse og kriminelle aktører utnytter arbeidsfolk. Dette tar NRC Group sterkt avstand fra, og har satt som mål å jobbe aktivt for en seriøs byggebransje.
- Vi har sagt det før, og sier det igjen, vi skal bli best i klassen på compliance, sier daglig leder i NRC Group Norge, Hans Olav Storkås.
-Men for å bli det må vi trene og skape en kultur med bevissthet rundt problemstillingene. Seriøsitetsukene er ett ledd i dette arbeidet, og vi må jobbe aktivt for holdningsendringer i bransjen.

Forpliktet til å gjøre «det lille ekstra»
Starten på Seriøsitetsukene var lansering og signering av Etikkplakaten med Fair Play Bygg Oslo & omegn.
Med dette har NRC Group dedikert seg til å ikke bare følge lovverket, men være en aktiv pådriver for å sørge for en seriøs bransje.
- Vi er stolte av å være den første større entreprenøren som signerer og dermed er med på å sette en ny standard i bransjen. I tillegg ble vi for et par måneder siden ISO sertifisert for standarden NS-ISO 37001:2016; ledelsessystem for antikorrupsjon. Både Etikkplakaten og ISO sertifiseringen krever mye av oss, og betyr også at andre instanser følger ekstra godt med på oss. Noe vi for øvrig ser på som utelukkende positivt, sier Storkås.
- Kriminalitet, utnyttelse av arbeidsfolk og svindel preger deler av byggebransjen. Vi finner avvik på alle typer byggeplasser, fra garasje til prestisjebygg. Fair Play Bygg Oslo og omegn takker alle som arbeider i NRC Group Norge for aktiv deltaking i dugnaden for en seriøs byggebransje, sier Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Forenkle det kompliserte
- Compliance blir ofte sett på som komplisert tematikk og noe ledelsen skal jobbe med, men vi mener at for å oppnå suksess må det jobbes med seriøsitet i hele verdikjeden. Det er oftest ute på byggeplass at man kan fange opp uønskede hendelser, dermed er det en kritisk suksessfaktor at alle er klar over hva som er klanderverdige forhold og hvordan agere på disse. Eksempelvis har vi laget en Seriøsitetsbok som enkelt forklarer gjeldende lover og regler, hva man skal varsle og hvordan, forteller Martin Holst-Olsen, advokat i NRC Group Norge.
- En annen aktivitet vi har gjennomført i løpet av Seriøsitetsukene er prosjektbesøk hvor ledelsen har snakket med arbeiderne på byggeplassene om seriøsitet. Dette ble meget godt mottatt ute på prosjektene, og de mange gode diskusjonene rundt ulike tiltenkte tilfeller av a-krim har helt klart bidratt til en betydelig økt bevissthet. For det er tross alt det å skape bevissthet som er essensen og målet med Seriøsitetsukene, fortsetter Holst-Olsen.

Kursing av nærmere 200 ansatte
Kontroll av leverandører er en kjent tematikk for de som jobber i prosjekter. Dette er ekstremt viktig at blir gjennomført – nettopp for å avdekke eventuelle useriøse leverandører.
- Det er ikke bestandig det er like enkelt å gjennomføre gode kontroller, og det er mange hensyn å ta. I løpet av Seriøsitetsukene ble det avholdt to seanser med kursing innen temaet. Kursene ble holdt digitalt, og nærmere 200 ansatte deltok.

Tilbakemeldingene vi har fått er at kursene var lærerike og ga nyttige verktøy og tips som kan brukes i hverdagen, sier Martin Holst-Olsen.

Satser på utdanning av fagarbeidere
En viktig del av seriøsitetsarbeidet er å tilrettelegge og sørge for utdanning av fagarbeidere. NRC Group har et høyt fokus på å få inn lærlinger, og hjelpe de å bli fagarbeidere.
- I løpet av Seriøsitetsukene startet åtte av årets ti nye lærlinger, og vi teller nå i alt 25 lærlinger i organisasjonen.
I tillegg hadde vi to ansatte som nå fredag bestod fagprøven og kan titulere seg som Fagarbeider. Det var jo litt tilfeldig at disse to hendelsene inntraff i Seriøsitetsukene, men ikke desto mindre viktig, sier Hans Olav Storkås.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.