Fortsatt sterke utsikter for bærekraftig infrastruktur

Inntektene for tredje kvartal var 1,956 millioner kroner, en vekst på 6% målt mot tredje kvartal 2019. Ordrereserven utgjorde 6,8 milliarder kroner i slutten av september etter å ha vunnet 341 millioner kroner i nye ordrer i kvartalet. Driftsresultat før amortiseringer og M&A-kostnader (EBITA) var 88 millioner kroner (105 millioner kroner i 3. kvartal 2019).

-Vi ser fortsatt sterke utsikter for investeringer i bærekraftig infrastruktur i 2021, bekreftet av budsjettforslag i alle tre land. Vår hovedprioritet er å vinne nye prosjekter på de rette vilkårene. Dette er nøkkelen til å kunne utvikle våre medarbeidere, vår organisasjon og et bærekraftig selskap for fremtiden, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Finland hadde gode resultater i dette kvartalet, med bybane-prosjekter som den viktigste drivkraften for både vekst og økt lønnsomhet. I Norge fører et lavt aktivitetsnivå og svakere marginer innen Miljø til lavere lønnsomhet. Det meste av den svenske porteføljen leverte godt, og forbedringsprogrammet vårt har redusert vår faste kostnadsbase betydelig. Dessverre påvirket fortsatt utfordringer i noen av nullmarginprosjektene resultatene på en negativ måte.

-Vi fortsetter å forbedre prosjektgjennomføringen, optimaliserer kjerneprosessene våre og utvikler talentene våre på tvers av divisjoner og land, fortsetter Olsen.

Den økende globale spredningen av koronaviruset fører til høyere usikkerhet for mange selskaper. Regjeringens begrensninger og anbefalinger intensiveres i hele Norden, ettersom antallet smittede er på høyeste nivå siden mars. Pandemien har hatt begrenset innvirkning på operasjonell innvirkning for NRC Group så langt. Nylig kunngjorte begrensninger knyttet til arbeidsstyrkens mobilitet i noen land vil føre til høyere kostnader for de berørte prosjektene.

-Vi fortsetter å holde høyt fokus på smittevern og etterkomme de regler og retningslinjer som gis for å håndtere covid-19. Våre ansatte har raskt tilpasset seg nye arbeidsformer som hjemmekontor og sørget for forretningskontinuitet i løpet av dette kvartalet. Dette har vært avgjørende for å støtte kundene våre – og vil fortsette å være det. Jeg vil benytte anledningen til å takke de nesten 2000 ansatte for innsatsen og for å ha levert arbeid av høy kvalitet gjennom hele dette kvartalet, avslutter Olsen.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.