Fornebubanen inngår kontrakt med NRC Group Norge

Fornebubanen har signert kontrakt med NRC Group Norge for forberedende arbeider på Skøyen. Forberedende arbeider på Skøyen er en av flere entrepriser på Fornebubanen som igangsettes i perioden fra 2020 til 2024.

Arbeidene på Skøyen skal legge til rette for tunneldriving av Fornebubanen mellom Skøyen og Vækerø. Det skal anlegges riggområde, drives en 290 meter lang tilkomsttunnel (tverrslag) ned i berget fra et påhugg under Tingstuveien. Det skal også spuntes støttekonstruksjoner for byggegrop og tilkomst til tverrslaget. Arbeidet skal utføres i et trafikkert og tettbygget byområde, nær toglinjene på Skøyen der det passerer opptil 600 tog i døgnet.

Både Fornebubanen og NRC Group Norge vil ha stort fokus på HMS, da denne type arbeider i bynære strøk er krevende med tanke på støy og trafikk. Det vil bli lagt stor vekt på sikker trafikkavvikling både for tog, biltrafikk i Hoffsveien og myke trafikanter i Hoffsveien og Tingstuveien.

 -Vi er glad for å inngå kontrakt med NRC på de krevende og viktige forberedende arbeidene på Skøyen. Fornebubanen vil i tiden fremover utlyse kontrakter for alle tunnel- og grunnentrepriser fortløpende. De neste to kontraktene ut er forberedende arbeider på Madserud og på Lysaker/Lilleaker. Deretter settes tunnel- og grunnentreprise mellom Vækerø og Lysaker i gang, sier prosjektleder for tunnel i Fornebubanen, Ruth G. Haug.

-Storsatsningen Fornebubanen legger til rette for en bærekraftig byutvikling, og vil sørge for effektiv og miljøvennlig transport for beboere i regionen. Vi gleder oss over å bli tildelt denne kontrakten på Fornebubanen, og ser frem til å være med på utbyggingen som kommer til å ha stor betydning for mange i fremtiden, sier Arild Moe, administrerende direktør i NRC Group Norge

Fornebubanen skal bli en ny T-banestrekning i et sammenhengende tunnelsystem fra Majorstuen i Oslo til Fornebu i Bærum. Banen vil bli ca. 8 km lang og skal ha seks stasjoner; Fornebu, Flytårnet, Fornebuporten, Lysaker, Vækerø og Skøyen. Fornebubanen knyttes opp mot det eksisterende T-banenettet, og stipulert reisetid fra Majorstuen til Fornebu er 12 minutter. Byggingen av banen startet i 2020, og den skal stå klar til drift i 2027. Fornebubanen er et samarbeid mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune.

På bilde ser vi fra venstre: Martine Stang Jonsson, Prosjektleder NRC Group Norge, Arild Moe, Administrerende direktør NRC Group Norge, Irene Måsøval, etatsdirektør i Fornebubanen, og Eirik Hannestad, byggeleder i Fornebubanen

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.