Fokus på forbedringsprogrammer og en sikker, bærekraftig drift

Omsetning for andre kvartal var nærmere 1,7 milliarder kroner, en vekst på 7% målt mot andre kvartal 2019. Ordrereserven utgjorde 7,5 milliarder kroner ved utgangen av juni, etter å ha vunnet nye kontrakter på 1,3 milliarder kroner dette kvartalet. Driftsresultatet før amortiseringer og M&A-utgifter (EBITA) ble 27 millioner kroner (51 millioner kroner). 

Gjennom kvartalet har NRC Group fokusert på gjennomføring av forbedringsprogrammene og en fortsatt proaktiv Covid-19 håndtering for å sikre helsen og sikkerheten til ansatte og samarbeidspartnere, samt for å opprettholde normal drift.

“Helse, sikkerhet og miljø vil alltid være vår viktigste prioritet. Vi har vært gjennom et historisk kvartal der Covid-19-pandemien påvirket vår måte å leve og jobbe på i en betydelig grad. Jeg vil takke våre ansatte som har tilpasset seg den nye situasjonen og gjort oss i stand til å fortsette sikker drift, sier Henning Olsen, CEO i NRC Group.

Forbedringsprogrammene i Sverige og i Bane-divisjonen i Norge går som planlagt, som viser seg i både prosesser og økonomiske resultater. Lønnsomheten i kvartalet ble imidlertid påvirket av overkapasitet og lav utnyttelse av maskiner i Finland. Tiltak for å forbedre marginene og oppnå en mer fleksibel kostnadsbase vil bli iverksatt i kommende halvår.

«Vårt fokus i 2020 er forbedring av lønnsomheten vår. Forbedringsprogrammene som ble igangsatt i 2019 har så langt skapt bedre prosesser for anbud og risikovurdering, samt forbedret vår prosjektgjennomføring. Vår evne til fortsatt å levere i henhold til forbedringsprogrammene våre, vil være av høy betydning fremover,» sier Henning Olsen.

NRC Group bygger morgendagens infrastruktur gjennom bærekraftig drift og ved å skape tillit blant ansatte og samarbeidspartnere. I juni undertegnet NRC Group Norge etikkplakaten til Fair Play Bygg Oslo og omegn. NRC Group Norge slutter seg dermed til dugnaden for en seriøs bransje uten kriminalitet og med gode lønns- og arbeidsvilkår.

«Jeg er stolt av å lede nærmere 2 000 dedikerte ansatte fra Finland, Sverige og Norge inn i andre halvår av 2020.
Vi har endringsvilje og er villige til å finne nye effektive måter å jobbe på for å nå våre mål,» avslutter Henning Olsen.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.