Har du lyst til å utgjøre en forskjell?

Hvorfor bare bli med på reisen når du kan skape den?

Bli med oss å bygge fremtidens grønne reiser! For at alt skal gå på skinner, trenger vi flere kloke hoder og driftige hender.

Er du vår neste ingeniør, montør, kalkulatør, prosjektleder, anleggsleder, arbeidsleder, avdelingsleder, økonom, elektriker, sjåfør, HMS-ansvarlig – eller noe helt annet som gjør akkurat deg til den vi trenger?

Ledige stillinger

Har du lyst til å jobbe i NRC Group?

Alexander Bakkejord-Lien

Maskinfører

Jeg anbefaler andre til å komme og være en del av NRC Group. Det er en bra arbeidsplass!

Jan Tore Andreassen

Anleggsleder

Det jeg liker best med jobben er å følge et prosjekt fra tegnebrettet til ferdig produkt.

Thomas Gundersen

Spylebiloperatør

Jeg gleder meg til å dra på jobb hver dag. Det er det ikke alle som har privileget å gjøre.

Anders Ingebretsen

Tankbiloperatør

Her er ingen dag som er lik og du klarer ikke å kjede deg på jobb. Hver eneste dag har du noe nytt å bryne deg på - her blir du aldri utlært.

Hamud Mohyadin og Olav Christoffer Haug Rasmussen

Lærlinger

Jeg vil jobbe i NRC så lenge jeg lever, YES, det er planen!

Veien til fagbrev

Alle våre lærlinger får tildelt en fast veileder/fadder som følger deg gjennom læretiden. Oppgaven til veileder/fadder er å hjelpe og støtte den i opplæringstiden, slik at du får utvikling og progresjon. 

I felleskap sørger vi for at du som lærling får god individuell opplæring i tråd med de fagplanene som ligger til grunn, samt personlig oppfølging gjennom perioden. Vi har alltid behov for dyktige kollegaer, så kanskje du velger oss videre også?

Sammen med flere opplæringskontorer, legger vi til rette for god struktur og opplæring innen fagområdene.

Hvert år trenger vi lærlinger innenfor mange fag. Søknadsfristen er 1.mars hvert år, utover dette opptaket, oppfordrer vi til å ta kontakt med Opplæringsansvarlig, Even Hedland (even.hedland@nrcgroup.no)  

Er du nyutdannet?

Andrea og NRC Group ble kjent for første gang i 2019 på BM-dagene på NTNU. Påfølgende sommer jobbet hun oss oss. Innsatsen og arbeidet hun utførte denne sommeren resulterte i en fast ansettelse som prosjektingeniør. 


- Jeg har jobbet på ERTMS Bergensbanen-prosjektet i ett år nå og stortrives! Jeg hadde ingen jernbaneerfaring da jeg begynte å jobbe i NRC Group, men alle er veldig behjelpelige og jeg hadde en bratt læringskurve. Arbeidsoppgavene mine er varierte, og jeg har fått mer og mer ansvar  - noe som er veldig gøy! I tillegg til de faglige utfordringene jeg får på jobb, setter jeg stor pris på det sosiale miljøet. Å være i et team med flinke og hyggelige kollegaer gjør det motiverende å komme på jobb for å løse nye utfordringer sammen.
Mangfold i bygg og anleggsbransjen

En inkluderende arbeidsplass

Byggebransjen er en mannsdominert bransje. Dette ønsker vi å endre på. Et inkluderende arbeidsliv, gir mangfold av gode diskusjoner som er vesentlig for vekst og fremgang.

For å gjennomføre en holdningsendring i en bransje hvor det er en skjevhet i kjønnsbalansen, er det viktig at bransjen står sammen om dette. NRC Group Norge er stolt medlem av Diversitas, et  bransjenettverk med formål om å øke kjønnsbalansen fra nåværende 8% til 20% i løpet av de neste fem årene.

Som prosjektleder i NRC Group Norge opplever jeg at jeg får like muligheter som mine mannlige kolleger. Det er engasjement som verdsettes, og de som har lyst på utfordringer og karrieremuligheter får det - uavhengig av kjønn, eller andre faktorer som legning, etnisitet og religion, forteller Martine Stang Jonsson, prosjektleder i vår anleggsdivisjon.

Det er hva du gjør som er viktig, ikke hva du er.

Din utvikling er viktig for oss

NRC Skolen er en viktig arena for læring og utvikling. Gjennom hele året tilbyr vi kurs og trening for alle alle ansatte. Noen kurs er skreddersydd kompetanseutvikling, noen er viktige for sikkerheten og noen kurs sikrer bevissthet rundt viktige tema. Skolen tilbyr også skreddersydde kurs for ulike fagområder og lederutviklingskurs.

Ledige stillinger

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.